Image d'illustration

Ficha d'inventari de la Tarasca de Tarascon