Image d'illustration

La Counstitucién francézo per Charles-François Bouche (1792) : una traduccion provençala de la Constitucion de 1791