Explorar los documents (8279 total)

Era aubada, suivi de At Pin de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Brouillon manuscrit de deux poèmes avec annotations de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101

Era aubada a été présenté dans des concours littéraires avec la devise "Per Sant Juan d'Agost". En 1910, ce poème a reçu le diplôme d'honneur de l'"Escòlo dera Pirinéos".

At Pin a été publié dans la revue occitane "Era Bouts dera Mountanho" en janvier 1911.

Les deux poèmes ont fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.

Ressource liée :

Autre version annotée manuscrite de Era Aubada

Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Era aubada de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Manuscrit d'un poème intitulé "Era Aubada" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101.

Ce poème a été présenté dans des concours littéraires avec la devise "Per Sant Juan d'Agost". En 1910 il a reçu le diplôme d'honneur de l'"Escòlo deras Pirinéos" et fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.

Ressource liée :

Autre version annotée manuscrite de ce poème

Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Version annotée avec corrections de Et Noste Pastú de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Manuscrit avec annotations et corrections d'un poème intitulé "Et Noste Pastú" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101


Ce poème a fait l'objet d'une publication dans la revue Era bouts déra mountanho de Saint-Gaudens le 15 mai 1908 et en 1913 également.

Et Noste Pastú fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autres ressource liée : 

Autre version annotée manuscrite de ce poème
Autre version manuscrite de ce poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Et nòste pastou de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Brouillon manuscrit (avec annotations et corrections) d'un poème intitulé "Et nòste pastou" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101

Ce poème a fait l'objet d'une publication dans la revue Era bouts déra mountanho de Saint-Gaudens le 15 mai 1908 et en 1913 également. 

Et nòste pastou fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autres ressources liées : 


Autre version corrigée et annotée manuscrite de ce poème

Autre version manuscrite de ce poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

 

Et Noste Pastú de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Copie manuscrite d'un poème intitulé "Et Noste Pastú" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101


Ce poème écrit en 1907 a fait l'objet d'une publication dans la revue Era bouts déra mountanho de Saint-Gaudens le 15 mai 1908  et en 1913 également.

Et Noste Pastú fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autres ressources liées : 

Autre version manuscrite, annotée et corrigée, de ce poème

Autre version annotée manuscrite de ce poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Version avec corrections de Era mía pastura de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Brouillon manuscrit avec annotations et corrections d'un poème intitulé "Era mía pastura" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101

Ce poème fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autre ressource liée : 


Autre version manuscrite de ce poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Era mía pastura de Jusèp Sandaran Bacaria [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Manuscrit d'un poème intitulé "Era mia pastura" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101


Le brouillon manuscrit de ce poème avec annotations et corrections est daté du 18 novembre 1906.

Ce poème fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autre ressource liée : 


Autre version manuscrite avec corrections de ce poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Idili de Jusèp Sandaran Bacaria [Texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Manuscrit d'un poème intitulé "Idili" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101

Ici, il s'agit d'un brouillon manuscrit du poème avec annotations et corrections.

Ce poème fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autre document lié : 


Tapuscrit du même poème


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

L'Idili de Jusèp Sandaran Bacaria [Texte dactylographié]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Tapuscrit d'un poème intitulé "Idili" de Jusèp Sandaran Bacaria. Fait partie du Fonds Jusèp Sandaran Bacaria des Archives Comarcales du Val d'Aran (Espagne) : FONS AGA190-101


Ce poème fait également partie d'un livret que Sandaran a dédié à sa femme en 1912.


Autre ressource liée à ce document :


Manuscrit du même poème de Jusèp Sandaran Bacaria


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Manuscrit de poésies de Jusèp Sandaran Bacaria en catalan et aranais dédié à sa femme Felipa Sambeat Romeva [texte manuscrit]
Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

Index des pièces :

- Dedicatoria.
- CATALANES :
- Marina: Nostre primer bes...; Quan olores una flor
- No estiguis trista! : Volaria teni un cor...; Quan veig lo cel...
- Amorosa : Tant sols visch apesarat...
Lo téu somris : Amor, amor, diu la gent...
- Jo't cantaré una cansó d'amor: Son tos llavis bella flor...
- Anyorament : Del amor les ferides...; Pel cami del poble amunt...
- ¿Nó...?
- Al matí : No puc veure una violeta...; Del amor visch, y per ell moro...
- Somriu! : ¿Sabs lo qu'es un petó, descrit...
- Fulla d'Album : Al néixer la ufanosa Primavera..
- Cansoneta : ... Y pensa aymada mia...
- Als téus ulls : De ta boqueta de rosa...; He estat avuy á n'el bosch...; Tinch el cor fet de bocins...; S'enlayra lo meu cor passant els núvols...
- A ma estimada Felipa : Aquets dos clotets que hi ha en la cara..; Voldria poguer ferte una cansó...; Quan cloguis esta nit tos ulls aymada...
- Jo't vull besar : Es nostra vida un pont...
- L'anell de promesa : Com escuma d'onada joganera...; Pensaba en mon amor...; Tos llavis entre-oberts...; Vinam á besar els polsos...
- ¿.....? : Mira quins ulls més bonichs...; Per un somris de tos llavis..., T'estimo com a l'ayre que's respira...; Quan vaig cap á montanya...; Quan veig algun aucell...
- A ma esposa

ARANESES :

- Daureix aquera buca polideta
- Era mia pastura
- Et noste pastú
- Idili
- At pin
- Era aubada
- Espusa mia
- Es mies cançús


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

sus 828