Retour haut de page

Manuscrit de poésies de Jusèp Sandaran Bacaria en catalan et aranais dédié à sa femme Felipa Sambeat Romeva [texte manuscrit]

Voir la notice détaillée
 • Titre complet :

  Poesies de Joseph Sandarán Bacaria á sa esposa Felipa Sambeat Romeva. 1èr maig 1912. Barcelona / Jusèp Sandaran Bacaria

 • Auteur(s) :

  Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942)

 • Éditeur(s) :

  Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC), Val d'Aran (opérateur de la numérisation)

 • Date d'édition :

  1912

 • Langue(s) :

  Occitan

  Catalan

 • Type de document :

  manuscrit

 • Permalien :

  http://occitanica.eu/omeka/items/show/223

 • Format original :

  1 vol.

 • Droits :

  © Xarxa d'Arxius Comarcals

 • Localisation du document :

  Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC), Val d'Aran - FONS AGA190-101 / Jusèp Sandaran Bacaria. AGA190-101-T1-1

 • Sujet(s) :

  Poésie occitane

 • Période évoquée :

  XXe siècle

 • Conditions de réutilisation de la ressource :

  Certains droits réservés, se renseigner auprès de la Xarxa d'Arxius Comarcals

 • Variante idiomatique :

  Gascon

 • Aire culturelle :

  Val d'Aran

Vignette_Aran_4.jpg

Le saviez-vous ?

Index des pièces :

- Dedicatoria.
- CATALANES :
- Marina: Nostre primer bes...; Quan olores una flor
- No estiguis trista! : Volaria teni un cor...; Quan veig lo cel...
- Amorosa : Tant sols visch apesarat...
Lo téu somris : Amor, amor, diu la gent...
- Jo't cantaré una cansó d'amor: Son tos llavis bella flor...
- Anyorament : Del amor les ferides...; Pel cami del poble amunt...
- ¿Nó...?
- Al matí : No puc veure una violeta...; Del amor visch, y per ell moro...
- Somriu! : ¿Sabs lo qu'es un petó, descrit...
- Fulla d'Album : Al néixer la ufanosa Primavera..
- Cansoneta : ... Y pensa aymada mia...
- Als téus ulls : De ta boqueta de rosa...; He estat avuy á n'el bosch...; Tinch el cor fet de bocins...; S'enlayra lo meu cor passant els núvols...
- A ma estimada Felipa : Aquets dos clotets que hi ha en la cara..; Voldria poguer ferte una cansó...; Quan cloguis esta nit tos ulls aymada...
- Jo't vull besar : Es nostra vida un pont...
- L'anell de promesa : Com escuma d'onada joganera...; Pensaba en mon amor...; Tos llavis entre-oberts...; Vinam á besar els polsos...
- ¿.....? : Mira quins ulls més bonichs...; Per un somris de tos llavis..., T'estimo com a l'ayre que's respira...; Quan vaig cap á montanya...; Quan veig algun aucell...
- A ma esposa

ARANESES :

- Daureix aquera buca polideta
- Era mia pastura
- Et noste pastú
- Idili
- At pin
- Era aubada
- Espusa mia
- Es mies cançús


Pour en savoir plus sur le fonds Jusèp Sandaran Bacaria : cliquez ici

Appartient à :

Fonds d'archives de Jusèp Sandaran Bacaria

Citer ce document

Sandaran Bacaria, Jusèp (1875-1942), Poesies de Joseph Sandarán Bacaria á sa esposa Felipa Sambeat Romeva. 1èr maig 1912. Barcelona / Jusèp Sandaran Bacaria, Occitanica - Mediatèca Enciclopedica Occitana / Médiathèque encyclopédique occitane
http://occitanica.eu/omeka/items/show/223

Contribuez

Tags autorisés : <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>